Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Druk do składania oświadczeń o posiadaniu lub nie posiadaniu psa

 UWAGA, WŁAŚCICIELE PSÓW

 

Informujemy , że z dniem 01.01.2015 roku weszło w życie Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Władysławowa o obowiązkowym składaniu oświadczeń o posiadaniu lub nie posiadaniu psa. Druk oświadczenia dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego Władysławowo bip.wladyslawowo.pl .


2015-01-22 22:50:30
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 
2012-05-08 15:29:47
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku

 
2012-05-08 15:25:19
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2012 rok

 
2012-01-19 09:48:51
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 
2010-07-13 00:05:43
Karta informacyjna: Podatek od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Karta informacyjna: Podatek od nieruchomości, rolny , leśny i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
2010-07-12 23:46:30
Karta informacyjna: Wniosek w sprawie zawieszenia/ umorzenia* postępowania egzekucyjnego

Karta informacyjna: Wniosek w sprawie zawieszenia/ umorzenia* postępowania egzekucyjnego
2010-07-12 23:27:35
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy,zbywcy lub podatnika

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy,zbywcy lub podatnika
2010-07-12 23:03:18
Wniosek : Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku

Wniosek : Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku
2010-07-12 22:03:23
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / stwierdzającego stan zaległości* w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / stwierdzającego stan zaległości* w opłatach z tytułu gospodarki nieruchomościami
2010-07-12 21:57:58