Informacja o wynikach negocjacji 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie powierzenia zadań własnych gminy w zakresie wywozu nieczystości z terenu Cmentarza Komunalnego we Władysławowie.

Porozumienie zawarto z:

ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Wynagrodzenie: 60,00 zł brutto za jeden pojemnik.

Termin realizacji: do 30.06.2013r. 

 
 

Liczba odwiedzin : 487
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-01-02 14:39:07
Czas publikacji: 2013-01-02 14:39:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak