Informacja o wynikach negocjacji 

 
Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie powierzenia zadań własnych gminy
w zakresie odbioru odpadów ze szkła, zbieranych selektywnie do pojemników rozstawionych na terenie Gminy Miasta Władysławowo.

Porozumienie zawarto z :
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena za wywóz odpadów z jednego pojemnika: 23,25 zł brutto.

Termin realizacji: do 30.06.2013r.

 
 

Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-01-11 12:14:25
Czas publikacji: 2013-01-11 12:14:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak