Informacja o wynikach negocjacji 

 

 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie wykonania remontu lokalu socjalnego w budynku przy ul. Dworcowej 3 we Władysławowie w ramach zadań własnych gminy w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych.

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena: 20.350,00 zł brutto

 
 

Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-02-14 09:39:59
Czas publikacji: 2013-02-14 09:39:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak