Informacja o wynikach negocjacji 

 

 Burmistrz Miasta Władysławowo
infirmuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie powierzenia zadań własnych gminy w zakresie wykonywania prac zwiazanych z budową dróg tymczasowych oraz wykonywania remontów i konserwacji istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Władysławowo.

Porozumienie zawarto w dniu 01.03.2013r. z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo


Rozliczenie robót na podstawie kosztorysu ofertowego.

 
 

Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-03-08 11:56:01
Czas publikacji: 2013-03-08 11:56:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak