Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PYTANIE I ODPOWIEDZI, WYJASNIENIA DO SIWZ

 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.12.2012r.
2. Pytanie i odpowiedzi  z dnia 21.12.20112r.
3. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.12.2012r.
4. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.12.2012r.
2012-12-13 12:05:47
MAPA

 
2012-12-11 12:29:01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 
2012-12-11 12:26:33
PRZEDMIAR ROBÓT

 
2012-12-11 12:24:15
PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

 
2012-12-11 12:20:30
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
2012-12-11 12:19:37
OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2012r. (nr ogłoszenie 502904).
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.12.2012r. (nr ogłoszenia 526000).
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.12.2012r. (nr ogłoszenia 533456).
4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.01.2013r.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.02.2013r. (nr ogłoszenia 46764).
2012-12-11 12:17:47