Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XL/370/2013 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 10 kwietnia2013 r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr XXXIV/274/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2013

 
2013-06-17 12:24:15
Uchwała Nr XXXV/293/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2013

 
2012-12-21 12:38:45
Uchwała Nr XXXIV/278/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2013

 
2012-12-21 12:37:41
Uchwała Nr XXXIV/277/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie: średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2013

 
2012-12-21 12:36:16
Uchwała Nr XXXIV/276/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego w roku 2013

 
2012-12-21 11:49:48
Uchwała Nr XXXIV/275/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2013

 
2012-12-21 11:48:30
Uchwała Nr XXXIV/274/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2013

 
2012-12-21 11:45:27
Uchwała Nr XXXIV/273/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 października 2012 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2013

 
2012-12-21 11:21:47