Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, zwany dalej „regulaminem”.

2019-02-14 12:59:05
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE

2018-01-09 09:47:47
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartosci nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

2017-09-19 09:54:46
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

2017-07-12 09:31:02