Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do Rady Sportu (kadencja 2019-2024)

2019-02-04 13:10:27
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2019r.

2018-12-27 11:31:04
Zaproszenie dla orgaznizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji grantowej na rok 2019.

2018-11-26 10:42:01
Burmistrz Władysławowa ogłasza otwarty konkurs ofert na 2019 rok na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, Ochrony zdrowia oraz Kultury i Sztuki

2018-11-15 13:39:20
Burmistrz Władysławowa ogłasza nabór wniosków na 2019r. o wsparcie finansowe dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Władysławowo, nie działających w celu osiągnięcia zysku.

2018-11-14 11:44:27
Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-11-05 14:10:46