Informacja o wynikach negocjacji 

 
  Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na dostawę
i montaż fontanny w Karwi przy ul. Kolorowej dz. 148/41 - etap I

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Wynagrodzenie ryczałtowe: 99.045,12 zł brutto

W dniu 12.07.2013r. podpisano kolejne porozumienie związane z inwestycją dot. budowy fontanny. Porozumienie dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu z kostki betonowej przy fontannie.
Cena za wykonanie robót: 20 000,- zł brutto
 
 

Liczba odwiedzin : 458
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-06-06 09:53:34
Czas publikacji: 2013-06-06 09:53:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak