Informacja o wynikach negocjacji 

 
 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na zarządzanie budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkaniowymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Władysławowo.

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena za usługę zarządzania: 2.410,13 zł

Remonty (w tym awarie)  oraz usługi konserwacyjne i drobne naprawy rozliczane będą na podstawie stawek czynników cenotwórczych:
- roboczogodzina: 13,00 zł netto
- koszty pośrednie: 65%,
- koszty zakupu materiałów: 5%,
- zysk: 5%.

Termin realizacji: do 31.12.2014r.

 
 

Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-12-24 11:40:21
Czas publikacji: 2013-12-24 11:40:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak