Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 
  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie, ul. Gdańska 78.

 

Zyżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany z PSZOK-u przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

 

Liczba odwiedzin : 489
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2014-09-09 13:56:18
Czas publikacji: 2014-09-09 13:56:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak