Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenia

2019-02-06 12:49:10
Protokoły, sprawozdania, uchwały

2018-11-16 12:18:26
Statut Sołectwa Chałupy

2017-02-02 11:40:56
Organy Sołectwa

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a organem wykonawczym Sołtys.

Działanie Sołtysa wspomaga Rada Sołecka - o uprawnieniach  doradczych i opiniodawczych.

Sołtys Chałup - Marcin Budzisz

e-mail: marcinbudzisz@wp.pl

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Golla Piotr
  2. Konkel Barbara
  3. Konkel Magda
  4. Stobierska – Budzisz Anna
2016-01-25 10:38:06