Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenia

2019-02-06 13:03:29
Protokoły, sprawozdania, uchwały

2018-11-16 12:21:11
Statut Sołectwa Karwia

2017-02-02 11:38:18
Organy Sołectwa

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a organem wykonawczym Sołtys.

Działanie Sołtysa wspomaga Rada Sołecka - o uprawnieniach  doradczych i opiniodawczych.

Sołtys KARWI - Marek Pieczonko

tel.: 58/674-73-21, kom. 509-394-993

e mail: soltys@karwia.pl

Rada Sołecka: Kaczykowski Andrzej,

                      Zaworski Henryk,

                      Kleba Józef,

                      Piepszyca Krzysztof.

2016-01-25 10:09:43