Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę terenu części działki gminnej położonej we Władysławowie przy ul. Żeromskiego

 
2014-12-18 14:12:42
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XXXV/298/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie powołania przedstawiciela w Stowarzyszeniu "Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka"

 
2014-12-18 14:07:46
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia limitu i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych przez Burmistrza Miasta Władysławowa

 
2014-12-18 14:06:04
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

 
2014-12-18 14:05:00
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd w podróży służbowej radnych miasta pojazdem niebędącym własnością Gminy Miasta Władysławowa

 
2014-12-18 14:00:37
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia zryczałtowanych diet radnego Rady Miejskiej Władysławowa, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

 
2014-12-18 13:55:33
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Władysławowa do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej poleceń wyjazdów służbowych

 
2014-12-18 13:54:11
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej, określenia jej zadań i ustalenia składu osobowego.

 
2014-12-18 13:52:48
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa

 
2014-12-18 13:51:46
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej Władysławowa.

 
2014-12-18 13:50:42