Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenia

2019-02-06 12:58:36
Protokoły, sprawozdania, uchwały

2018-11-16 12:20:23
Organy Sołectwa

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a organem wykonawczym Sołtys.

Działanie Sołtysa wspomaga Rada Sołecka - o uprawnieniach  doradczych i opiniodawczych.

Sołtys Jastrzębiej Góry - Szymon Redlin

e-mail: soltys@redlin.com.pl

tel.: 733-419-134

Skład Osobowy Rady Sołeckiej Jastrzębia Góra:

  1. Aftanasiuk – Biedrzycka Alicja
  2. Jędrzejewski Tomasz
  3. Lipski Marcin
  4. Miotke Stanisław
  5. Pestilenz Marek
2017-07-06 13:59:20
Statut Sołectwa Jastrzębia Góra

2017-02-02 11:37:33