Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenia

2019-02-06 12:54:15
Protokoły, sprawozdania, uchwały

2018-11-16 12:19:28
Statut Sołectwa Tupadły

2017-02-02 11:39:21
Organy Sołectwa

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a organem wykonawczym Sołtys.

Działanie Sołtysa wspomaga Rada Sołecka - o uprawnieniach  doradczych i opiniodawczych.

Sołtys Tupadeł  - Alojzy Stenzel

tel.: 604-728-820

 Skład Rady Sołeckiej:

  1. Ciskowski Teofil
  2. Glembin Damian
  3. Prena Jan
  4. Wittbrodt Stefan
  5. Zeschke Waldemar
2016-01-25 10:33:57