Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 

 
 

Odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Władysławowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, transportowane są do wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji transportowane są do

Spółki Wodno Ściekowej „Swarzewo”
ul. Władysławowska 84
84-120 Władysławowo – Swarzewo

 

Pozostałe segregowane odpady komunalne oraz zmieszane odpady komunalne transportowane są do

Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”
Czarnówko 34
84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Liczba odwiedzin : 854
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2014-09-09 13:47:29
Czas publikacji: 2016-11-25 11:53:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak