Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Władysławowie

ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, tel. 58 674-01-85

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi, mogą przywieźć wskazane przez Gminę odpady komunalne, czyli odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK, godziny otwarcia oraz inne informacje zostały ujęte w ulotce do pobrania.

 

Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie zawarte zostały w regulaminie PSZOK, który można pobrać ze strony abruko.pl w zakładce „usługi komunalne”.

 

Odbiór odpadów, których nie można dostarczyć do PSZOK, należy zlecić firmie, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej we Władysławowie, obejmującego podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo.

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - w załączniku.

 

Załączniki

PSZOK.pdf

Data: 2017-12-07 13:39:53 Rozmiar: 622.38k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2800
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2014-05-21 12:26:35
Czas publikacji: 2017-12-07 13:39:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak