Skład osobowy 

 
 

1/    radny Roman Kużel -  przewodniczący  Komisji

2/    radna Marzena Jarzębska-  członek

3/    radny Stefan Klein-  członek

4/    radny Lech Kranc  -  członek

5/    radny Robert Leonarski  -  członek

6 /   radny Bogdan Łagocki -  członek

7/    radny Henryk Siwa  -  członek

8/    radny Alojzy Stenzel -  członek

 
 

Liczba odwiedzin : 520
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2011-10-10 13:43:04
Czas publikacji: 2011-10-10 13:43:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak