Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2016 rok

2016-04-25 13:29:20
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji na sfinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

2016-02-17 11:01:41
Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r.w sprawie: uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatyrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Władysławowo na lata 2015 - 2030"

2016-01-25 07:35:23
Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015 - 2020"

2016-01-05 14:56:09
Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: odstąpienia od realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Władysławowo - SEAP

2016-01-05 14:50:46
Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-3.1 we wsi Chłapowo w gminie Władysławowo

2016-01-05 14:47:53
Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-1.2 we wsi Chłapowo w gminie Władysławowo

2016-01-05 14:46:33
Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-1.1 we wsi Chłapowo w gminie Władysławowo

2016-01-05 14:44:36
Uchwała Nr XVII/189/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 414 położonej we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera

2016-01-05 14:41:20
Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości bonifikaty od opłaty należnej Gminie Władysławowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2016-01-05 14:38:37