Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ

 1. Zmiana SIWZ z dnia 08.05.2014r.
2014-05-08 14:47:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

W SIWZ podano błędną datę (rok) wskazującą termin składania i otwarcia ofert. Zamiast 15.05.2013r. powinno być: 15.05.2014r.

2014-05-06 10:35:49
Ogłoszenia 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2014r. BZP Nr 150546.

2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.05.2014r.

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.06.2014r.
2014-05-06 10:34:53