Informacja o zawartym porozumieniu na wykonanie remontu chodnika i wjazdów w ciagu ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie 

 
 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na wykonanie remontu chodnika i wjazdów w ciągu ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie.
Prace remontowe realizowane będą w dwóch etapach.

Wartość robót:
- etap 1: 70.000,00 zł
- etap 2: 183.000,00 zł

Termin realizacji:
- etap 1: 30.06.2014r.
- etap 2: 30.06.2015r.

 
 

Liczba odwiedzin : 482
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-03-10 08:55:05
Czas publikacji: 2014-03-10 08:55:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak