Gminne Kluby Sportowe 

 

 

REJESTR GMINNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

 

LP.

 

Nazwa Klubu Sportowego

 

adres

 

telefon

 

strona www/e-mail

 

 

1

Klub Sportowy “NORDA” Karwia

 

ul. Kopernika 27

84-105 Karwia

503-949-007

http://nordakarwia.futbolowo.pl

 

nordakarwia@onet.eu

zakres działania

- Rozwój kultury fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania,

- Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

- Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

2

Klub Sportowy “Klif” Chłapowo

 

ul. Gościnna 4

Chłapowo

84-120 Władysławowo

501-536-785

http://klifchlapowo.pl

 

klifklub@wp.pl

zakres działania

- Rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania.

- Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

- Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

3

Miejski Klub Sportowy „Władysławowo”

(KRS 0000031626)

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. 1000-lecia PP 8/18

84-120 Władysławowo

888-333-372 

503-022-836 

 

http://mkswladyslawowo.futbolowo.pl

 

mks.wladyslawowo@onet.pl

zakres działania

Rozwój sportu i stałe podnoszenie jego poziomu na terenie kraju i zagranicą w sekcjach sportowych Klubu oraz wszechstronny rozwój w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i obrony cywilnej kraju.

4

Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Rybak”

Al. Żeromskiego 32, 84-120 Władysławowo

---------------

http://parafia.wladek.pl/ks

 

pmks.rybak@onet.pl

zakres działania

- Zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem jako alternatywą szerzącej się patologii społecznej /alkoholizm, narkomania itp./,

- wychowanie w duchu wartości moralnych i chrześcijańskich,

- Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży pozaszkolnej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

- Angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,

- Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

-Organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

- Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i zadań integracyjnych,

- Udział Klubu w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w katolickich, krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych,

- Aktywna współpraca z Parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie i szkołami położonymi na terenie działania Klubu.

5

Uczniowski Klub Sportowy “Bliza” przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie

(KRS 0000357472)

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Morska 1

84-120 Władysławowo

058/674-04-41

www.uksbliza.wladek.info

uksbliza@wp.pl

 

zakres działania

- Popularyzacja różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

- Upowszechnianie wiedzy o zdrowych walorach aktywności sportowo-rekreacyjnej

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej

- Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną

- Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich nauczycielskich

-Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży  

6

Uczniowski Klub Sportowy “Mewa” przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

ul. 1000-lecia PP 2

84-120 Władysławowo

058/674-09-42

www.uksmewa.pl

uksmewa@wp.pl

zakres działania

-Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i

materialną rodziców i sympatyków klubu,

- Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego i poza nim,

- Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

- Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

- Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,

- Organizowanie i krzewienie kultury fizycznej oraz życia sportowego wśród osób niepełnosprawnych.

7

Stowarzyszenie „Sportowe Kaszuby”

(KRS 0000325006)

ul. 1000-lecia P.P. 17/16

84-120 Władysławowo

 

------------

www.facebook.com/piraciwladyslawowo

baseball@piraciwladyslawowo.pl

zakres działania

Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację lub wspieranie różnorodnych form współzawodnictwa

8

Nadmorskie Stowarzyszenie Miłośników Sportu „Tri- Sea” we Władysławowie

ul. Nadmorska 6

84-120 Władysławowo

508 272 603

660 738 797

www.tri-sea.pl

tri-sea@wp.pl

zakres działania

-Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

-Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym.

-Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych.

-Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

-Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich.

-Edukacja sportowa.

-Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rozwoju kreatywności i umacniania umiejętności społecznych.

-Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności sportowej.

-Wymiana informacji i doświadczeń oraz wspólna realizacja programów z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą.

-Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązywanie współpracy i kontaktów między nimi.

9

Klub Sportowy „Delfin” Władysławowo

ul. Garnizonowa 30/6, 84-104 Rozewie

793-398-487

delfin.wladyslawowo@gmail.com

www.facebook.com/delfin.wladyslawowo    

zakres działania

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów

-Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej

-Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

-Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej

-Organizowanie zawodów sportowych

-Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

 

 


Liczba odwiedzin : 859
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Frąckowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2013-12-05 11:09:37
Czas publikacji: 2018-04-09 09:30:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak