Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LIII/505/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K – 1 obszaru pomiędzy ul. Wojska Polskiego, do granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karwia – Wschód”, ul. Lewińskiego oraz zachodniej granicy administracyjnej Gminy Miasta Władysławowo


2014-04-22 08:29:23
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Władysławowo oznaczonego symbolem K - 1

 
2012-06-08 15:04:23
Uchwała nr XXXIII / 333 / 2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 13 maja 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Władysławowo oznaczonego symbolem K - 1

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem K-l zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/333/2009 z dnia 13 maja 2009 r. Rady Miejskiej Władysławowa [Dz. U. Woj. Pom Nr 105 poz. 2059 z dnia 10.08.2009] utracił moc obowiązującą.

2009-08-19 15:00:20
Karwia - plany zamieszczone do dnia 30.11.2008r.

 
2007-08-16 15:06:01