Informacja o zawartym porozumieniu na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie 

 


 Burmistrz Władysławowa
informuje, że w wyniku negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78,
zawarto porozumienie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie

Wynagrodzenie miesięczne:
- 11.000,00 zł brutto za prowadzenie PSZOK,
- 4.500,00 zł brutto za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Termin realizacji: od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
 
 

Liczba odwiedzin : 474
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2015-01-02 14:55:35
Czas publikacji: 2015-01-02 14:55:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak