Informacja o zawartym porozumieniu na przebudowę nawierzchni ul. Morenowej we Władysławowie 

 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie
z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową  nawierzchni
ul. Morenowej we Władysławowie.


Wartość robót: 693.000,00 zł
Termin realizacji: do dnia 30.06.2014r.

 
 

Liczba odwiedzin : 506
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-02-28 09:26:51
Czas publikacji: 2014-02-28 09:26:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak