Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pytania, wyjaśnienia, odpowiedzi i zmiany do SIWZ


1. Zmiana terminu składania ofert.

2. Uzupełnienie SIWZ z dnia 30.04.2014r. - WPF.

3. Zmiana SIWZ z dnia 07.05.2014r.

4. Pytania, odpowiedzi z dnia 07.05.2014r.

5. Pytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ z dnia 08.05.2014r.

6. Oświadczenie zamawiającego (dot. opinii RIO).
2014-04-25 09:24:30
Dokumenty do oceny zdolności kredytowej ZamawiającegoLink do Uchwały budżetowej:

http://bip.wladyslawowo.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMTA1NCk=
2014-04-23 15:04:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Link do dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych (Dokumentacja projektowa):

 http://bip.wladyslawowo.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTA4NCwxLDAp
2014-04-23 15:04:00
Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2014r. BZP nr 137878

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.04.2014r. BZP Nr 140486.

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.05.2014r. BZP Nr 152540.

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.05.2014r.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.06.2014r.
2014-04-23 15:02:57