Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok 

 
 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku. Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, muszą dołączyć zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, również zobowiązani są dołączyć do składanych deklaracji zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, bądź wyliczona opłata będzie budziła wątpliwości, jej wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

4,50 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady segregowane,

9,00 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady  nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

20,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

40,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

111,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

147,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

637,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

696,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

830,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

36,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

71,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

193,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

256,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

1.034,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

1.115,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.330,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NALEŻY ILOŚĆ ODBIORÓW WPISAĆ ZGODNIE Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ODBIORÓW UJĘTĄ W TABELI, ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ.

 

DLA UŁATWIENIA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH DEKLARACJI PONIŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY INSTRUKCJE!

 

Załączniki

dane współwłaścicieli.pdf

Data: 2017-12-05 13:01:09 Rozmiar: 342.08k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie właściciela basen.pdf

Data: 2017-12-05 13:01:09 Rozmiar: 340.92k Format: .pdf Pobierz

1 zamieszkałe 2019.pdf

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 335.42k Format: .pdf Pobierz

2 niezamieszkałe 2019.pdf

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 501.87k Format: .pdf Pobierz

3 usługi hotelarskie 2019.doc

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 116.5k Format: .doc Pobierz

4 usługi dodatkowe 2019.pdf

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 267.64k Format: .pdf Pobierz

Częstotliwość odbioru tabela.pdf

Data: 2018-12-21 08:34:26 Rozmiar: 458.66k Format: .pdf Pobierz

deklaracja zamieszkałe instrukcja.pdf

Data: 2018-12-31 10:45:47 Rozmiar: 379.38k Format: .pdf Pobierz

deklaracja niezamieszkałe instrukcja.pdf

Data: 2018-12-31 10:45:47 Rozmiar: 493.83k Format: .pdf Pobierz

deklaracja usługi hotelarskie instrukcja.pdf

Data: 2018-12-31 10:45:47 Rozmiar: 472.21k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 7895
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2014-01-10 13:53:32
Czas publikacji: 2019-02-08 10:03:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak