Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok 

 

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku. Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, muszą dołączyć zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, również zobowiązani są dołączyć do składanych deklaracji zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, bądź wyliczona opłata będzie budziła wątpliwości, jej wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

WPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA
UZYSKANY PODCZAS SKŁADANIA
DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

4,50 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady segregowane,

9,00 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady  nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

20,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

40,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

111,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

147,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

637,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

696,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

830,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

36,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

71,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

193,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

256,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

1.034,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

1.115,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.330,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NALEŻY ILOŚĆ ODBIORÓW WPISAĆ ZGODNIE Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ODBIORÓW UJĘTĄ W TABELI, ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ.

 

DLA UŁATWIENIA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH DEKLARACJI PONIŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY INSTRUKCJE!

 

Załączniki

dane współwłaścicieli.pdf

Data: 2017-12-05 13:01:09 Rozmiar: 342.08k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie właściciela basen.pdf

Data: 2017-12-05 13:01:09 Rozmiar: 340.92k Format: .pdf Pobierz

1 zamieszkałe 2019.pdf

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 335.42k Format: .pdf Pobierz

2 niezamieszkałe 2019.pdf

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 501.87k Format: .pdf Pobierz

3 usługi hotelarskie 2019.doc

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 116.5k Format: .doc Pobierz

4 usługi dodatkowe 2019.pdf

Data: 2018-12-19 11:53:16 Rozmiar: 267.64k Format: .pdf Pobierz

Częstotliwość odbioru tabela.pdf

Data: 2018-12-21 08:34:26 Rozmiar: 458.66k Format: .pdf Pobierz

deklaracja zamieszkałe instrukcja.pdf

Data: 2018-12-31 10:45:47 Rozmiar: 379.38k Format: .pdf Pobierz

deklaracja niezamieszkałe instrukcja.pdf

Data: 2018-12-31 10:45:47 Rozmiar: 493.83k Format: .pdf Pobierz

deklaracja usługi hotelarskie instrukcja.pdf

Data: 2018-12-31 10:45:47 Rozmiar: 472.21k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 7671
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2014-01-10 13:53:32
Czas publikacji: 2018-12-31 10:45:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak