Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo

2019-01-14 15:17:53
WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia rzemieślniczej nauki zawodu/ przyuczenia do wykonywania określonej pracy na podstawie zawartej umowy

2018-10-16 11:10:04
Uchwała Nr LVIII/770/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

2018-06-28 11:42:24
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Władysławowo

2018-05-24 15:22:09
UCHWAŁA Nr LV/727/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

2018-04-26 13:58:34
Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo

2018-02-20 13:32:14
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo na rok 2018

2018-02-20 13:28:15
Uchwała Nr XXXVI/452/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 01.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo, do potępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

2018-02-14 12:59:21
UCHWAŁA Nr LII/680/2018 RADY GMINY WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Władysławowo publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

2018-02-12 09:03:17
Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo

2018-01-31 14:49:01