Kierownictwo Urzędu  

 
 

Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz (art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).  Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do ścisłego kierownictwa urzędu należą: Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów.

 

 

Liczba odwiedzin : 5462
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-11 08:07:34
Czas publikacji: 2015-03-13 20:39:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak