Referaty Urzędu 

 
 

W Urzędzie Miejskim we Władysławowie funkcjonują następujące Referaty:

  • Referat Organizacyjno-Prawny ROP
  • Referat Finansowo-Budżetowy RFB
  • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej RIGK
  • Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami RŚiGO
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej RGNiGP
  • Straż Miejska SM
  • Urząd Stanu Cywilnego USC

oraz Zespoły poza Referatami, składające się co najmniej z 2 pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, realizujacych te same kategorie spraw. 

  • ds. zamówień publicznych ZZP
  • ds. bezpieczeństwa ludnosci, wojskowych i obronnych ZBL,
  • ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych ZFZ

 

 

Liczba odwiedzin : 11067
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-13 20:40:00
Czas publikacji: 2017-02-24 09:21:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak