Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego we Władysławowie 

 

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie

 

Zarządzenie Nr 5/2018

Burmistrza  Władysławowa

z dnia 3 stycznia 2018r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)

 

Burmistrz Władysławowa

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miejskiemu we Władysławowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Władysławowa.

 

§ 3.

Traci moc  Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Władysławowa z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w systemie e-obieg.

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 5-2018 z dn. 3.01.2018r. Regulamin Organizacyjny.pdf

Data: 2018-02-09 14:07:22 Rozmiar: 12.32M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1491
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2016-03-10 13:47:00
Czas publikacji: 2018-02-09 14:07:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak