Dane Podstawowe 

 

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem.  Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez  Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo

um@wladyslawowo.pl
www.wladyslawowo.pl

Godziny pracy:

 od poniedziałku do środy urząd pracuje w godzinach 7.30-15.30,

w czwartki w godz. 7.30-17.00

w piątki w godz. 7.30-14.00.

Ze względu na konieczność wykonywana niektórych obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu – (prace w terenie) od dnia 1 października 2017 r. wtorek jest dniem wewnętrznym pracy w Referatach:
1/Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
2/Środowiska i Gospodarki Odpadami,
3/ Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej.
W tym dniu osoby z zewnątrz nie są obsługiwane w ww. referatach, jednakże mają możliwość złożenia stosownych wniosków/pism w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Ratusza.

Biuro Obsługi Interesanta tel./fax 58 674-54-00, 58 674-54-15
Sekretariat Burmistrza  tel. 58 674-54-20, fax:  58 674-07-63,

21.jpg

 

Liczba odwiedzin : 24552
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2017-09-27 10:19:41
Czas publikacji: 2019-03-19 12:51:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak