Praca w Urzędzie Miejskim  

 
 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych Burmistrz ma obowiązek przeprowadzić otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, albo nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór, czy też, mimo przeprowadzonego naboru, nie został zatrudniony pracownik. Informacje o naborze na konkretne stanowisko umieszcza się w biuletynie informacji publicznej danego urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki. Do przeprowadzenia naboru Burmistrz  powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych przeprowadza z kandydatami (którzy spełnili wymogi formalne) rozmowę kwalifikacyjną oraz przeprowadza test wiedzy. Komisja po zakończeniu prac proponuje Burmistrzowi wybór konkretnego kandydata lub pozostawienie naboru bez rozstrzygnięcia. Ostateczna decyzja należy do Burmistrza.

Ważne: kierownik jednostki samorządu terytorialnego (burmistrz) nie ma obowiązku nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a kandydat wyłoniony w drodze naboru nie może domagać się nawiązania z nim umowy o pracę.

Nie ma obowiązku przeprowadzania naboru na stanowiska nieurzędnicze oraz na czas określony - na zastępstwo nieobecnego pracownika. Wykaz stanowisk urzędniczych i nieurzędniczych zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786 j

 

 

Załączniki

kwestionariusz osobowy.doc

Data: 2016-07-27 07:50:27 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

oświadczenie.2018.doc

Data: 2018-06-12 09:32:14 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów.odt

Data: 2018-06-29 12:41:15 Rozmiar: 7.24k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 46014
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2015-03-20 14:10:00
Czas publikacji: 2018-06-29 12:41:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak