Prawo Miejscowe 

 

 

 

 

Akty prawa miejscowego to przepisy prawne skierowane do mieszkańców określonego samorządu wydawane przez radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa,  burmistrza lub wojewodę.  Najczęściej spotykane przepisy tego typu to statuty oraz przepisy porządkowe. Akty te muszą być wydane na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze, odpowiednio: województw, powiatów, gmin. Akty rady powiatu i gminy są przyjmowane w formie uchwał, ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Nie każda uchwała rady gminy, miasta, powiatu czy sejmiku województwa jest aktem prawa miejscowego. Wiele uchwał ma wyłącznie charakter aktów kierownictwa wewnętrznego. Akty prawa miejscowego są natomiast adresowane do nieokreślonej grupy osób, wyznaczając im ich prawa lub obowiązki.

Co regulują akty prawa miejscowego?

Rada gminy stanowi przepisy dotyczące m.in.:

  • organizacji instytucji gminnych,
  • zasad zarządu mieniem gminy,
  • zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe mogą wydawać w formie zarządzeń, odpowiednio: zarządy powiatu i burmistrz.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r, poz. 1523)

 

Liczba odwiedzin : 8442
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Beata Jamros
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2003-10-29 14:31:26
Czas publikacji: 2018-12-27 12:55:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak