Informacja o zawartym porozumieniu na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych na terenie Gminy Miasta Władysławowo 

 
 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 78 we Władysławowie, zawarto porozumienie na wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych na terenie Gminy Miasta Władysławowo.

Wynagrodzenie: rozliczenie po wykonaniu prac, na podstawie cen jednostkowych.

Termin realizacji: 30.04.2015r.

 
 

Liczba odwiedzin : 460
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-06-25 08:21:36
Czas publikacji: 2014-06-25 08:21:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak