Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz pomocy publicznej i udzielonych ulg w roku 2015 Burmistrz Władysławowa na postawie art. 37 ust.1 pkt. 2 lit. f i g Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013 r. , poz 885 ze zmianami : Dz. U z 2013 r. , poz.938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz U. z 2015r. poz. 238, 532) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawwnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej, ktorym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

2016-06-08 02:23:50
Wykaz pomocy publicznej i udzielonych ulg w roku 2015 Burmistrz Władysławowa na postawie art. 37 ust.1 pkt. 1 lit. g Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013 r. , poz 885 zw zm. ) podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawwnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej, ktorym udzielił pomocy publicznej w 2015 r.

2016-06-08 02:05:44
Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885ze zmianami : Dz. U z 2013r., poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532) podaje do publicznej informacji obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - załacznik

2015-05-15 14:55:13
Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885ze zmianami : Dz. U z 2013r., poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532), podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku - załącznik

2015-05-14 14:16:53