Podatki i opłaty 

 

 

Urząd Miejski we Władysławowie podaje numer rachunku bankowego, na które należy uiszczać podatki i opłaty:

 1) Bank Spółdzielczy Puck

     73 83480003 0000 0000 3737 0003

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • opłata skarbowa
 • opłata miejscowa
 • opłata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu 
 • opłata za wieczyste użytkowanie 
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek rolny
 • opłata od posiadania psa
 • wykup gruntu
 • za operat szacunkowy
 • zajęcie pasa drogowego
 • za wycinkę drzew
 • renta planistyczna
 • opłata adiacencka
 • dzierżawa

 

 


Liczba odwiedzin : 13355
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Myszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2013-08-20 10:00:05
Czas publikacji: 2016-12-07 11:35:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak