Podatki i opłaty 

 
 

Urząd Miejski we Władysławowie podaje numer rachunku bankowego, na które należy uiszczać opłaty:

 1) Bank Spółdzielczy Puck

     73 83480003 0000 0000 3737 0003

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • opłata skarbowa
 • opłata miejscowa
 • opłata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu 
 • opłata za wieczyste użytkowanie 
 • opłata od posiadania psa
 • wykup gruntu
 • za operat szacunkowy
 • zajęcie pasa drogowego
 • za wycinkę drzew
 • renta planistyczna
 • opłata adiacencka
 • dzierżawa

Uwaga! Indywidualne konta bankowe, na które należy uiszczać podatek- osoby fizyczne

 

Od dnia 01.01.2018r. w Gminie Władysławowo wprowadzone zostały w ramach płatności masowych indywidualne konta bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Indywidualne konto bankowe zostało podane w treści decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 

                                                                       Uwaga! Indywidualne konta bankowe, na które należy uiszczać podatek- osoby prawne

Burmistrz Władysławowa informuje, że w związku ze zmianami dotyczącymi regulowania zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od roku 2018 obowiązują indywidualne numery rachunku bankowego, którymi należy posługiwać się dla celów wpłat z tytułu ww. podatków.

Indywidualne konto bankowe zostało podane w treści pisma informacyjnego skierowanego do osób prawnych.

 

  Uwaga!

 

Burmistrz Władysławowa informuje, że wprowadzony zostanie telefoniczny
i elektroniczny system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

 

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu, adresu
e-mail lub konta ePUAP w bazie teleadresowej Gminy Władysławowo, będzie otrzymywać krótkie wiadomości:

 1. przypominające o terminie płatności,
 2. informujące o wystąpieniu zaległości.

 

W związku z powyższym zachęcam do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa danych kontaktowych do celów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. Oświadczenie można złożyć bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (oświadczenia przesłane za pomocą e-mail nie będą akceptowane).

 

      Druk oświadczenia – zgody będzie dołączony do decyzji o wymiarze podatku, można go również pobrać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (pokój nr 216) oraz  z załącznika- zgoda na adresowe dane.docx lub z załącznika- zgoda na adresowe dane.pdf

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik- zgoda na adresowe dane.docx

Data: 2018-01-30 09:38:25 Rozmiar: 14.19k Format: .docx Pobierz

Załącznik- zgoda na adresowe dane.pdf

Data: 2018-01-30 09:50:21 Rozmiar: 190.77k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 18035
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Marta Block
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2013-08-20 10:00:05
Czas publikacji: 2018-05-11 09:55:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak