Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej dla inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz".

2017-12-20 10:55:12
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Przebudowa drogi gminnej nr 111466G - ul. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze na terenie działek o nr ew.: 6/1 i 6/ 3 (z podziału działki 6), 9, 11/1, 12/4 (z podziału działki 12/1), 13/4 (z podziału dzialki 13/1), 17/1, 27/1 w Jastrzębiej Górze (a.m. 9) oraz 153 w Jastrzębiej Górze (a.m. 7), jedn. ewid. 221104_4 Władysławowo wieś, obręb 0003 Jastrzębia Góra".

2017-12-06 11:38:54
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Hryniewieckiego we Władysławowie wraz z rozbudową ulicy Hryniewieckiego, na terenie działek: 11/6, 82/1, 82/2, 187, 341/1, 416/2, 418/3, 418/6 we Władysławowie, jedn. ewid. 221104_4 Władysławowo miasto, obręb 0003 Władysławowo 03".

2017-12-06 11:37:00
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 8 listopada 2017 r. decyzji nr WI-I.7821.1.14.2017.KM, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/161/17/W z dnia 12 czerwca 2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: Budowa dróg gminnych: ul. Szkolnej oraz Gryfa Pomorskiego w Tupadłach, wraz z budową: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej.

2017-11-16 12:14:13
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa odcinka ulicy Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie (od skrzyżowania z ul. Geodetów do działki nr 602 obręb Władysławowo 05 do granicy administracyjnej Gminy Władysławowo oraz działki nr 602 obręb Władysławowo 05 do ul. Gdańskiej - DW nr 216) wraz z budową: kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej.

2017-11-07 12:21:47
Obwieszczenie Starosty Puckiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniesieniu odwołania od decyzji ZRID na realizacje inwestycji drogowej, pn: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych: 1. ul. Uzdrowiskowej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, ciąg pieszy i oświetlenie, 2. ul. Kuracyjnej, Wiejskiej i Żarnowcowej, w zakresie ich rozbudowy o drogę rowerową, 3. drogi gminnej (wzdłuż wału Czarnej Wody) od ul. Obozowej do ul. Plażowej, w zakresie jej budowy wraz z drogą rowerową, 4. ul. Plażowej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, ciąg pieszy i oświetlenie, 5. drogi gminnej od ul. Plażowej do ul. Karwieńskiej, w zakresie jej budowy wraz z drogą rowerową, 6. ul. Karwieńskiej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, 7. ul. Krokowskiej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową”.

2017-11-06 10:47:58
Obwieszczenie o wszczęciu procedury ZRID na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej 111466G - ul. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze.

2017-10-10 15:27:33
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Łebcz".

2017-09-22 12:05:19
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej, pn: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych: 1. ul. Uzdrowiskowej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, ciąg pieszy i oświetlenie, 2. ul. Kuracyjnej, Wiejskiej i Żarnowcowej, w zakresie ich rozbudowy o drogę rowerową, 3. drogi gminnej (wzdłuż wału Czarnej Wody) od ul. Obozowej do ul. Plażowej, w zakresie jej budowy wraz z drogą rowerową, 4. ul. Plażowej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, ciąg pieszy i oświetlenie, 5. drogi gminnej od ul. Plażowej do ul. Karwieńskiej, w zakresie jej budowy wraz z drogą rowerową, 6. ul. Karwieńskiej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, 7. ul. Krokowskiej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową”.

2017-09-19 10:34:45
Obwieszczenie o wszczęciu procedury ZRID na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz".

2017-09-07 08:34:11