Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej dla inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz"

2018-03-20 15:28:07
ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW W GMINIE WŁADYSŁAWOWO

2018-03-19 11:04:52
Otwarty nabór na Partnera dla organizacji pozarządowych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Edukacja Przedszkolna.

2018-03-16 11:16:44
OGŁOSZENIE KONKURS na opracowanie projektu graficznego logo miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo

Burmistrz Władysławowa

ogłasza konkurs na opracowanie logo / znaku graficznego

dla miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo

Projekty wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018r. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt logo dla miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo”. Terminem zgłoszenia projektu jest data wpływu do tutejszego Urzędu. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

2018-03-15 11:32:57
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Hryniewieckiego we Władysławowie wraz z rozbudową ulicy Hryniewieckiego” na terenie działek o nr ew.: 11/6, 82/1, 82/2, 187, 341/1, 416/2, 418/3, 418/6 we Władysławowie, jedn. ewid. 221104_4 Władysławowo miasto, obręb 0003 Władysławowo.

2018-02-23 10:35:41
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji o zmiany decyzji ostatecznej dla inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz"

2018-01-29 15:25:27
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej dla inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz".

2017-12-20 10:55:12
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Przebudowa drogi gminnej nr 111466G - ul. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze na terenie działek o nr ew.: 6/1 i 6/ 3 (z podziału działki 6), 9, 11/1, 12/4 (z podziału działki 12/1), 13/4 (z podziału dzialki 13/1), 17/1, 27/1 w Jastrzębiej Górze (a.m. 9) oraz 153 w Jastrzębiej Górze (a.m. 7), jedn. ewid. 221104_4 Władysławowo wieś, obręb 0003 Jastrzębia Góra".

2017-12-06 11:38:54
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Hryniewieckiego we Władysławowie wraz z rozbudową ulicy Hryniewieckiego, na terenie działek: 11/6, 82/1, 82/2, 187, 341/1, 416/2, 418/3, 418/6 we Władysławowie, jedn. ewid. 221104_4 Władysławowo miasto, obręb 0003 Władysławowo 03".

2017-12-06 11:37:00
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 8 listopada 2017 r. decyzji nr WI-I.7821.1.14.2017.KM, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/161/17/W z dnia 12 czerwca 2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: Budowa dróg gminnych: ul. Szkolnej oraz Gryfa Pomorskiego w Tupadłach, wraz z budową: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej.

2017-11-16 12:14:13