Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu procedury ZRID na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej 111466G - ul. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze.

2017-10-10 15:27:33
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Łebcz".

2017-09-22 12:05:19
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej, pn: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych: 1. ul. Uzdrowiskowej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, ciąg pieszy i oświetlenie, 2. ul. Kuracyjnej, Wiejskiej i Żarnowcowej, w zakresie ich rozbudowy o drogę rowerową, 3. drogi gminnej (wzdłuż wału Czarnej Wody) od ul. Obozowej do ul. Plażowej, w zakresie jej budowy wraz z drogą rowerową, 4. ul. Plażowej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, ciąg pieszy i oświetlenie, 5. drogi gminnej od ul. Plażowej do ul. Karwieńskiej, w zakresie jej budowy wraz z drogą rowerową, 6. ul. Karwieńskiej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową, 7. ul. Krokowskiej, w zakresie jej rozbudowy o drogę rowerową”.

2017-09-19 10:34:45
Obwieszczenie o wszczęciu procedury ZRID na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz".

2017-09-07 08:34:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na realizacje inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Błękitnej Armii o budowę ścieżki rowerowej, w tym: wymiana nawierzchni, budowa ścieżki rowerowej, zabezpieczenie kabli energetycznych".

2017-09-07 08:30:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa ul. Puckiej o drogę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy, w tym: budowa drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, poboczy, zjazdów, zabezpieczenie i przebudowa kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu (elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna) oraz przebudowa małej architektury".

2017-09-07 08:27:58
Obwieszczenie Starosty Puckiego informujące o zmianie decyzji ostatecznej Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/200/16/W z dnia 07.10.2016r. obejmującej budowę drogi gminnej łączącej ul. Szkutników z ul. Gen. Hallera we Władysławowie.

2017-07-21 13:09:06
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Szkolna oraz Gryfa Pomorskiego w Tupadłach, wraz z budową: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej w m. Tupadły, w gminie Władysławowo”.

2017-07-05 12:30:23
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej

2017-06-12 10:46:35
Obwieszczenie dot.: "Budowa dróg gminnych ul. Irysowej, ul. Kaczeńców oraz ul. Ekologicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Stokrotki do skrzyżowania z drogą gminną ul. Ks. Lewińskiego w Karwi".

2017-05-16 08:01:20