Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji na wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i likwidację urządzeń wodnych na działce 368/3 KM1, obr. Rozewie, w zakresie zmiany likwidacji przedmiotowego ujęcia wód podziemnych do dnia 30.09.2021r.

2019-03-12 14:03:25
Zawiadomienie Starosty Puckiego dotyczące przedłużenia do dnia 26.11.2018r. wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie budynków i lokali.

2018-11-21 09:34:43
Zawiadomienie Starosty Puckiego w sprawie wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie budynków i lokali

2018-10-22 09:51:19
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku skrzyżowania z torami kolejowymi, na działce nr 46 obręb 08 Władysławowo, na kolejowym terenie zamkniętym".

2018-08-22 12:19:05
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa i budowa dróg gminnych w gminie Władysławowo"

2018-08-09 15:51:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku skrzyżowania z torami kolejowymi, na działce nr 46 obręb 08 Władysławowo, na kolejowym terenie zamkniętym”.

2018-06-07 08:51:34
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej dla inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz"

2018-06-07 08:50:46
OGŁOSZENIE KONKURS na opracowanie projektu graficznego logo miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo

Burmistrz Władysławowa

ogłasza konkurs na opracowanie logo / znaku graficznego

dla miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo

Projekty wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018r. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt logo dla miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo”. Terminem zgłoszenia projektu jest data wpływu do tutejszego Urzędu. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

2018-06-05 10:59:18
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni reklamowej na parawanach (tworzących korytarze życia) usytuowanych na kąpieliskach morskich na terenie Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2018

2018-05-17 15:24:46
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

2018-05-09 12:41:31