Informacja o wynikach negocjacji 

 

Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie powierzenia zadań własnych gminy w zakresie zarzadzania i utrzymania Cmentarza Komunalnego we Władysławowie.

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo.

Wynagrodzenie ryczałtowe: 144.000,00 zł brutto.

Termin realizacji: do 31.12.2013r.


 
 

Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-01-02 14:29:26
Czas publikacji: 2013-01-02 14:29:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak