Informacja o wynikach negocjacji 

 
 

Burmistrz Miasta Władysławowo informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie powierzenia zadań własnych gminy w zakresie zorganizowania i prowadzenia kąpielisk nadmorskich - zapewnienie obsługi ratowniczej plaż.

Porozumienie zawarto z:

ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Wynagrodzenie: 572.476,42 zł brutto

Termin realizacji: do 30.09.2013r. 

 
 

Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-01-02 14:43:44
Czas publikacji: 2013-01-02 14:43:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak