Informacja o wynikach negocjacji 

 

 


Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji na remont nawierzchni utwardzonej na odcinku odnogi
ul. Gdańskiej we Władysławowie

Porozumienie zawarto z:
ANRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena brutto: 55.244,27

W ciągu 30 dni licząc od dnia przekazania terenu robót 

 
 

Liczba odwiedzin : 436
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-04-22 15:01:39
Czas publikacji: 2013-04-22 15:01:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak