Informacja o wynikach negocjacji 

 

 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie dot. budowy miejsc postojowych, przebudowy wjazdów i chodnika wzdłuż ul. Spokojnej we Władysławowie - etap 1.

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena: 140.652,- zł brutto
Termin realizacji etapu 1 -  do 30.04.2013r.

 
 

Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-04-10 11:34:03
Czas publikacji: 2013-04-10 11:34:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak