Informacja o wynikach negocjacji 

 
  

Burmistrz Miasta Władysławowo

informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na wykonanie robót budowlanych nawierzchni

ul. Jasnej i Leśnej w Jastrzębiej Górze.

 

Zawarto porozumienie z:

ABRUKO Sp. z o.o.

ul. Gdańska 78

84-120 Władysławowo

 

Cena za realizację: 850 000 zł brutto

 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-10-25 10:17:51
Czas publikacji: 2013-10-25 10:17:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak