Informacja o wynikach negocjacji 

 
  

Burmistrz Miasta Władysławowo

informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem

dróg oraz placów, ciągów pieszych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miasta Władysławowo.

 

Zawarto porozumienie z:

ABRUKO Sp. z o.o.

ul. Gdańska 78

84-120 Władysławowo

 

Rozliczenie prac na podstawie cen jednostkowych.

Porozumienie zawarto do dnia 31.12.2013r.

 

Liczba odwiedzin : 491
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-10-25 09:48:09
Czas publikacji: 2013-10-25 09:48:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak