Informacja o wynikach negocjacji 

 
 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie.

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Łączy koszt: 141.000,00 zł

Termin realizacji: do dnia 31.12.2014r.

 
 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-12-24 11:35:35
Czas publikacji: 2013-12-24 11:35:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak