Informacja o zawartym porozumieniu na wykonanie chodnika w ciągu ul. Towarowej we Władysławowie 

 
 
Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 78 we Władysławowie, zawarto porozumienie na wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Towarowej we Władysławowie.

Wynagrodzenie: 110.000,00 zł brutto
Termin realizacji: 15.06.2014r.
 
 

Liczba odwiedzin : 497
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-06-25 08:30:42
Czas publikacji: 2014-06-25 08:30:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak