Informacja o zawartym porozumieniu na wykowanie zadań związanych z utrzymaniem i zakładaniem nowych terenów zieleni miejskiej na obszarze gminy miasta Władysławowo 

 
 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na wykonywanie usług związanych z utrzymaniem
i zakładaniem nowych terenów zieleni miejskiej na terenach zielonych na obszarze gminy miasta Władysławowo.Wynagrodzenie:

1) ryczałtowe ustalono na kwotę  307.280,62 zł brutto;
oraz
2) kosztorysowe, które  rozliczane będzie w oparciu o niżej wymienione stawki czynników cenotwórczych:
- cena roboczogodziny: 13,50 zł netto,
- koszty pośrednie 65%,
- koszty materiałów 5%,
- zysk 5%.

Termin realizacji: 8.04.2015r. 
 

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-04-15 11:57:22
Czas publikacji: 2014-04-15 11:57:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak