Informacja o zawartym porozumieniu na wykonanie remontu nawierzchni chodnika i wjazdów w ciągu ul. Obrońców Helu we Władysławowie 

 


 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78, zawarto porozumienie na wykonanie remontu nawierzchni chodnika i wjazdów w ciągu ul. Obrońców Helu we Władysławowie.

Wartość robót: 85.000,00 zł brutto
Termin realizacji: w ciągu 30 dni od dnia przekazania terenu robót.
 
 

Liczba odwiedzin : 429
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-02-19 10:54:31
Czas publikacji: 2014-02-19 10:54:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak